توضیح درباره‌ی ما

یک واقعیت اجتماعی است که انواع مختلفی از لایه‌های اجتماعی را شامل می‌شود. نه حزب سیاسی است، نه تشکیل نظامی. مستقل و بی‌تعلق به هیچ جریان سیاسی نیست، تنها انتمای او به حسینیت است.